Om Returklubben

Returklubben är ett varumärke som skapats av Isolda AB från Göteborg i Sverige.

Returklubben har i flera år samlat in tomma bläckpatroner och tonerkassetter för återanvändning.

Tillsammans med deras partners, tar Returklubben hand om all insamling av alla sorters tomma patroner och toner i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Returklubben säkerställer att fullt användbara tomma patroner och kassetter inte förstörs i deponier med miljöförstöring som följd. Returklubben och deras partners ger nytt liv till förbrukade patroner och toner en andra gång. Först tas de insamlade produkterna emot och allt packmaterial tas bort.

De sorteras sedan noggrant per typ och modell, inspekteras och packas i boxar. Dessa boxar skickas sedan till en fabrik där man efter en andra inspektion samt test av elektroniken, återfyller den med nytt bläck eller toner.

Patroner och toner som inte går att återanvända skickas till ett licensierat företag som tar hand om destruktionen på ett miljövänligt sätt, en del av materialet används bl.a till alternativ bensin.

Hanteringen av dessa tomma patroner och kassetter är mycket viktig, den är helt nödvändig för utan dem skulle det helt enkelt inte finnas några tillgängliga miljöbläckpatroner och miljötoner. Insamlingen via Returklubben har en omedelbar effekt på vår miljö och det är det Returklubben står för!