Disclaimer/Privacy/Generella Villkor

Samarbete
Returklubben har ett samarbete med Recoll bv, Bredaseweg 103-105, 4872 LA Etten-Leur, Holland. Det är överenskommet att Recoll ansvarar för logistik, administration, kredit och utbetalning av insamlade produkter via Returklubben och Isolda AB i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Genom detta samarbete är Returklubben ett varumärke som ägs av Isolda AB i Göteborg, Sverige.

Logistik

RETURKLUBBEN/RECOLL hanterar endast upphämtning av ett minimum av 25 tomma produkter som finns i listan över godkända artiklar.

Bokningar för färre artiklar eller av de märken som inte godkänns att returnera kommer inte att godkännas. Returklubben/Recoll kan hantera upphämtningen ändå mot en transportkostnad. Avsändaren förbinder sig att packa produkterna så att de inte blir skadade under transporten. Kraftiga lådor som tejpas ordentligt rekommenderas.

Om avsändaren vill skicka både bläckpatroner och toner samtidigt måste avsändaren sortera bläck för sig och toner för sig. Detta för att förhindra skador. Man kan lägga bläckpatroner i samma låda om de först packas i en tät plastpåse, tonerpulver kan nämligen förstöra bläckmunstyckena i patronerna.

Avsändaren måste alltid märka lådan med sina kontaktuppgifter och sitt kundnummer, kan inte avsändaren spåras behålls innehållet av Returklubben. Returklubben kan inte hållas ansvariga för några skador eller förluster i samband med transport, hantering eller sortering.

Returklubben kan inte acceptera icke användbara eller skadade patroner/toner, tonerflaskor, färgband, batterier eller annat avfall och inga produkter av följande märken: Develop, Epson, Gestetner, Infotec, Kyocera Mita, Lanier, minolta, Naschuatec, Oce, Philips, Rex Rotary, Ricoh, Sagem, Savin, Sharp, Tally, Toshiba, Utax eller Xerox.

Om en avsändare transporterar produkter enligt ovan kan Returklubben/Recoll debitera avsändaren upp till 2,50 euro per kilo gods för extrakostnader i samband med avyttring.

Returklubben/Recoll kan om en avsändare skickar icke godkända produkter utesluta avsändaren från Returklubben, och också returnera godset mot en fraktkostnad. Returklubben/Recoll förbehåller sig rätten att utan information neka upphämtning eller försändelser.

Ersättning

Ersättning för tomma patroner/toner kan variera. Listor över ersättningen för varje enskild produkt uppdateras månads- och/eller månadsvis. Ersättningsnivåerna kan förändras utan information i förväg.

De tomma insamlade produkterna inspekteras. Skadade eller smutsiga produkter refuseras och kommer inte att ersättas. Returklubben/Recoll ersätter inte icke-original såvida inte produkten finns med i listan över godkända produkter. På grund av höga logistikkostnader eller andra möjliga orsaker kan Returklubben/Recoll bestämma att inte betala ut ersättning.

Beloppen i listan är exkluderad moms.

Betalning
Returklubben/Recoll betalar ut ersättningen som en kredit via det bankkonto avsändaren uppgivit, utbetalningen sker inom 14 dagar från det att krediten är registrerad. Inga utbetalningar betalas ut i kontanter. Insamling till ett värde under 200 euro efter sortering betalas inte ut.

Insamlingsmaterial
Returklubben/Recoll erbjuder insamlingsmaterial utan kostnad. Detta material anses under alla omständigheter vara ägt av Returklubben/Recoll. Returklubben/Recoll kan närsomhelst kräva tillbaka detta material.

Användande av vårt insamlingsmaterial förbinder sig att vara en exklusiv insamlare åt Returklubben/Recoll. Om produkterna inte sänds till oss kommer vi att återta materialet mot en fraktkostnad. Händer detta kan man inte längre beställa lådor och annat material från Returklubben.

Allmänt
För att säkerställa så att man erhåller en bra mix av användbara tomma patroner/toner från en avsändare vill vi ha hela avsändarens produkter, inte bara en liten del. Returklubben/Recoll kan neka en avsändare att leverera om vi bara kan få en del av produkterna.

Kunduppgifter som registreras i Returklubbens/Recolls databas kan användas av Returklubben, Recoll och Isolda AB. Dessa kunduppgifter skyddas och hålls helt konfidentiella. Returklubben/Recoll äger rätt att ändra villkor, i samband med detta kommer gamla villkor att sluta gälla.

Vid eventuell tvist, holländsk lag kommer att gälla under alla omständigheter.

Augusti 2012

Returklubben & Recoll

Recoll bv
Bredaseweg 103 - 1054872 LA Etten-Leur
the Netherlands

P.O. Box 474870 AA Etten-Leur
the Netherlands

Chamber of Commerce registration: 20089070

VAT-number: NL8067.91.676 B02