Sektetess/Ansvarsfriskrivning

Allmänt
Hemsidan innehåller information om tjänsterna som Returklubben tillhandahåller. Vår avsikt är att ge dig insikt av våra mål, våra arbetsmetoder och olika aktiviter inom organisationen. Returklubben reserverar sig för eventuella ändringar i innehållet utan på förhand given information.

Begränsat ansvar
Returklubben ägnar sig åt att med största noggrannhet säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad. Trots detta är det möjligt att viss information saknas eller att felaktigheter smugit sig in. Returklubben frånsäger sig ansvaret för dessa eventuella fel. Inga rättigheter från denna webbplats får användas. Naturligtvis kommer Returklubben att rätta till felaktigheter så fort som möjligt. Inget ansvar accepteras för innehållet i dokumentet.

Copyright
Hemsidan, designen, texten, loggor och bilder tillhör Returklubben copyright. Det är inte tillåtet att kopiera material från hemsidan eller använda innehållet till andra syften utan tillåtelse från Returklubben. Överträdelse mot våra rättigheter beivras.

Returklubben tar inte ansvar för länkar till tredje part.