Omtanke om miljön

Varje år kastas miljoner använda bläckpatroner och tonerkassetter.

Det är något som är motsägelsefullt till vår, i andra hänseenden ökande medvetenhet i miljöfrågor. Det är därför Returklubben samlar in dessa produkter, för att göra dem lämpliga att återanvända.

Ingen outtömlig källa
Varje år dyker ca 500 miljoner tomma patroner upp på förbränningsstationer och deponier. Varje år, det är en yta av 750 000 m3 som behövs för att avyttra dessa. Ungefär 4 stora fotbollsstadium…Det är något som pågår fortfarande, trots att man kan återanvända dem 2-3 gånger. Varje gång en återanvänd patron säljs betyder det en mindre som dyker upp på sopberget. Det innebär också att vi missbrukar mindre av jordens naturresurser. T.ex, ungefär 3,5 liter olja behövs för att nyproducera en ny originaltoner. Det tar också 1000 (tusen) år för den att bli komposterad på sopberget!

Insamling är bra för miljön och även för dig
Genom att samla in de tomma patronerna/tonerna kan vi reducera mängden råmaterial som används och också mängden farligt avfall som hotar vår planet. Insamlingen bidrar till att kommande generationer får fortsätta njuta av vår jord.