Om återtillverkning av patroner

Tomma patroner ger många fördelar. Inköpet av ett skrivarmärke innebär också att du oftast är tvingad att köpa samma märke på förbrukningen. Alternativa patroner ger dock konsumenten fler val och bidrar också till att minska miljöpåverkan, de ger också konsumenten en fördel genom att producera fler utskrifter och till billigare pris.

Men, konsumenten kan bara få dessa fördelar om vi får in ett tillräckligt stort antal tomma patroner så att nya kan produceras. Insamling och hantering av dessa är därför mycket viktigt!

De tomma patronerna som samlas in via returklubben görs användbara för återvinning via en intensiv och välbalanserad process. Nedan får du en beskrivning av hur återvinningsprocessen av tomma patroner och toner går till.

Återanvändning bläckpatroner

Sortering
Allt börjar med en tom patron. En tom patron är inte skräp, den är den viktigaste komponenten i återvinningsprocessen. Eftersom kvalitén på dessa patroner kan variera mycket läggs stor vikt på att sortera dem via en visuell inspektion. De sorteras via fabrikat och kvalitét innan de går vidare till nästa steg. Patroner som inte duger till återanvändning skickas till ett företag för destruktion och där materialet bl.a blir till alternativ bensin.

Inspektion
Patronerna hamnar nu i en för-inspektion där de tvättas, de inspekteras på nytt och testas för att säkerställa att elektroniken fungerar. Detta görs för att förhindra att defekter upptäcks vid framtida användning. Endast de patroner som klarar detta test sänds vidare till nästa steg i produktionen. Man tar bort alla loggor, tillverkningsdatum och andra koder.

Produktion
Vår filosofi är att alla återanvända patroner som vi åter sätter på marknaden skall vara så lik originalstandarden som möjligt. Alla patroner och elektronikdelar rengörs noga.

Ett viktigt steg i produktionsprocessen är rengöringen av insidan. Alla gamla bläckrester tvättas noga bort med destillerat vatten som vi själva producerat för att få bort allt järn och andra orenheter. Spillvattnet från denna produktion renas i egna vattensystem innan det lämnar fabriken.

Efter rengöringen torkar man med varmluft patronen samt svampen i en centrifug. Patronen vägs sedan och förseglas innan återfyllningen.

Själva återfyllningen är en precis process. Bläcket fylls i via en vacuum-teknik. Det är väldigt viktigt att fyllningen sker snabbt och optimalt för att förhindra att det kommer in luft i patronen. Efter påfyllningen vägs varje enskild patron igen för att säkerställa att bläcknivån är korrekt. Varje patron testas på nytt och man gör utskrifter som var och en analyseras för att säkerställa kvalitén. Om utskriften inte ger den önskade kvalitéten rengörs patronen med ultraljudsvibrationer och testas på nytt, kvarstår problemet godkänns inte patronen.

Till sist, alla patroner rengörs åter, en etikett sätts på med en produktionskod för att senare kunna spåra den om det behövs.

Packning
Detta är sista steget i processen. Patronerna får sin märkning och packas i lufttäta påsar. De packas sedan i askar tillsammans med användarinstruktioner. De märks med garantietikett och ett bäst-före-datum. Alla askar packas sedan i större låder för vidare färd ut till kunderna.

” Se följande filmklipp för att följa produktionen hos en av våra partners.”


Återanvändning bläckpatroner

Sortering
Det börjar med en tom tonerkassett. Den är inte skräp utan den mest värdefulla delen i återanvändningsprocessen. Eftersom kvalitén kan variera läggs stor vikt vid sortering och inspektion. Alla toner sorteras efter typ och kvalitét innan de går in i nästa fas av processen. Toner som inte passar till återanvändning skickas till ett företag för materialåtervinning.

Förinspektion
Tonerkassetterna går vidare till en för-inspektion där de rengörs och testas. Enbart de kassetter som klarar detta test kommer vidare till produktionen. Alla loggor, tillverkningsdatum och andra märkningar tas bort.

Produktion
Vår filosofi är att våra återanvända toner skall likna originalets kvalitet så långt det är möjligt. Alla toner demonteras fullständigt. Ett viktigt steg i processen är rengöringen på insidan. Alla gamla toner-rester blåses bort med tryckluft.

Eventuellt skadade delar byts ut. Delarna som kan bytas ut är chip, trummor, torkarblad, framkallningsrullar eller annat.

Efter rengöring och utbyten monteras tonern ihop och förseglas.

Återfyllning av toner är en precis process. De fylls via användning av ett särskilt tryck, fyllningstiden är viktig för att säkerställa den exakta mängden tonerpulver.

Efter fyllning vägs alla tonerkassetter för att man skall försäkra sig om att tonernivån är korrekt. Varje enskild toner blir testad och man granskar noga utskriftsproverna. Om någon utskrift inte håller godtagbar kvalitét godkänns inte tonern.

Till sist rengörs tonern och man sätter på en identifikationsetikett.

Packning
Detta är sista steget i processen. Tonern får en etikett med artikelnummer och packas i innerförpackning. De packas sedan i lådor tillsammans med användarinstruktioner. Man sätter till slut på en garantietikett och ett bäst-före-datum på dem.